สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่มมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชนิด IP Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไปและมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ ชุด รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้ รายละเอียดตามเอกสารนี้