มิถุนายน 23 2016
IMG_3507

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น  ได้จัดทำโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”  ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี

IMG_3507…………IMG_3517                   IMG_3518                  IMG_3474

…………….IMG_3491                                       IMG_3490

…..IMG_3486                       IMG_3479                      IMG_3483

………………………………………………IMG_3521                        IMG_3515

IMG_3520 IMG_3523 IMG_3513